நோயாளிகளின் உணவு முறைகள்

இங்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் நோயாளிகள் மற்றும் இணைய பார்வையாளர்களுக்கு மருத்துவர் அளித்த அறிவுரைகள்.  இதையே மருத்துவ முறையாக பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும். தங்கள் இந்த நோயால் பாதிக்கபட்டிருந்தால் முதலில்  மருத்துவரை அணுகவும்.

சர்க்கரை நோயாளிகளின் உணவு முறைகள் - தங்கராசு குணசேகர்
Comments